Czytaj więcej"/> Drukuj
Władysław_Warneńczyk -

'
Władysław III Warneńczyk (ur. 31 października 1424, zm. 10 listopada 1444) - król Polski od roku 1434 i król Węgier od 1440.
Po śmierci Władysława II Jagiełły (1386-1434), królem został jego najstarszy syn Władysław III. Ponieważ w chwili wstąpienia na tron miał zaledwie 10 lat, więc przez kilka lat w jego imieniu rządy sprawował regent, którym był kardynał Zbigniew Oleśnicki. W 1440 r., po wygaśnięciu panującej w Czechach i na Węgrzech dynastii Luksemburgów, Władysław III został także królem Węgier, liczących bardzo na pomoc Polski w obronie przed zagrażającym im bezpośrednio pochodem islamskiej Turcji.
Faktycznie Władysław III podjął w 1443 r. zbrojną wyprawę przeciwko Turcji, zakończoną zwycięstwem i 10-letnim rozejmem w Segedynie. Jednak za usilną namową legata papieskiego J. Cesariniego, dwudziestoletni król zerwał rozejm, po czym w 1444 r. poprowadził przeciw Turcji źle przygotowaną krucjatę chrześcijańską, złożoną z ok. 25 tys. wojsk węgiersko-polsko-wołoskich. Po początkowych sukcesach skończyła się ona wielką klęską i śmiercią Władysława III 10 listopada w bitwie pod Warną nad Morzem Czarnym. Głowę polskiego króla sułtan turecki przechowywał potem, jako trofeum wojenne, w garnku z miodem przez wiele lat.
Po śmierci Władysława III Warneńczyka koronę królewską przejął, po trzechletnim bezkrólewiu, jego młodszy brat, wielki książę litewski, Kazimierz Jagiellończyk (1447-1492),

Wywód rodowodowy

{{Tree|ojciec_ojca=Olgierd |matka_ojca=Julianna |ojciec_matki=Andrzej, ks. Holszański|matka_matki=Aleksandra Dymitrówna Drucka|ojciec=Władysław Jagiełło|matka=Sonka Holszańska|osoba=Władysław Warneńczyk}}
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-23 08:16:54