Czytaj więcej"/> Drukuj
Władcy Badenii w latach 1024-1945

Badenia do 1112

Margrabstwo Badenii (1112-1515)

Margrabstwo Badenii-Sponheim (1515-1533)

Margrabstwo Baden-Baden (1515-1771)

Margrabstwo Badenii-Durlach (1515-1771)

Margrabstwo Badenii (1771-1803)

Elektorat Badenii (1803-1806)

Wielkie Księstwo Badenii (1806-1918)

Wielcy Książęta Badenii
Szefowie rządu Badenii

Republika Badenii (1918-1945)

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-03 20:23:15