Czytaj więcej"/> Drukuj
Węglowodany to organiczne związki chemiczne powstałe z atomów węgla, wodoru i tlenu. Tradycyjnym wzorem ogólnym węglowodanów jest CnH2mOm, choć wiele ważnych węglowodanów, takich jak deoksyryboza, nie spełnia tego wzoru.
Podstawowym kryterium podziału węglowodanów jest podział na:

Monosacharydy

Cukry proste ze względu na ilość atomów węgla w pojedynczej cząsteczce dzielimy na: Większość biologicznie ważnych monosacharydów ma 5 lub 6 atomów węgla, choć w fizjologii komórek (fotosynteza, cykl Krebsa) znaczenie mają też monosacharydy 3 i 4 węglowe, a spotyka się też monosacharydy i ich pochodne o większej niż 6 liczbie atomów węgla.
Monosacharydy można także podzielić na: Grupa aldehydowa i ketonowa to podtypy grupy karbonylowej.
Wszystkie monosacharydy posiadają właściwości redukcyjne, czyli dają pozytywny wynik prób zarówno Tolensa, jak i Trommera. Mówimy że cukry są redukujące, gdyż: Prawie wszystkie węglowodany są optycznie czynne. Zwykle tylko jeden z dwóch stereoizomerów jest biologicznie aktywny.

Cukry złożone

Cukry złożone powstają w wyniku połączenia dwóch lub więcej cząsteczek cukrów prostych, które określamy wtedy mianem monomerów. Wielocukry nie są jednak polimerami, gdyż podczas ich powstawania wydziela się woda. Jedna cząsteczka wody powstaje w wyniku połączenia się dwóch cukrów prostych tzw. wiązaniem glikozydowym. Hydroliza cukrów złożonych prowadzi do rozerwania wiązań glikozydowych. Przebiega ona jednak tym trudniej, im dłuższy jest łańcuch cukrowy i im bardziej jest on rozgałęziony.
Cząsteczki cukrów mogą się łączyć wiązaniami glikozydowymi na dwa sposoby:

Dwucukry

Do dwucukrów zaliczamy: sacharozę, laktozę, maltozę, celobiozę
Większość disacharydów (za wyjątkiem sacharozy) wykazuje właściwości redukcyjne.

Polisacharydy

Do polisacharydów zaliczamy: skrobię, glikogen, celulozę, a także wiele pochodnych cukrów.
Łańcuchy polisacharydów dzielimy na: Polisacharydy nie wykazują właściwości redukcyjnych. Wiąże się to z bardzo małą ilością wolnych grup funkcyjnych (grupa ketonowa) w długich łańcuchach cukrowych.

Funkcje węglowodanów

Węglowodany spełniają w organizmach następujące funkcje: Ważne funkcje w funkcjonowaniu organizmów spełniają także pochodne węglowodanów.

Pochodne węglowodanów

Pochodnymi węglowodanów nazywamy cukry, których grupy hydroksylowe monomerów zostały zastąpione przez inne grupy funkcyjne, np: chityna, pektyny i heparyna.

Przykładowe wzory chemiczne

GlukozaFruktozaRybozaDeoksyryboza

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 20:44:57