Czytaj więcej"/> Drukuj
Węgiel_kamienny -
Węgiel kamienny - to skała osadowa pochodzenia roślinnego zawierająca 75-97% pierwiastka węgla powstała w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy zwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, żółto-brunatną rysę.
Węgiel kamienny stosowany jest powszechnie jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 16,7 do 29,3 MJ/kg.

Typy węgla kamiennego

Wg Polskiej Normy węgiel kamienny został podzielony na typy zgodnie z naturalnymi cechami, charakteryzującymi jego przydatność technologiczną, określoną następującymi wskaźnikami:
Typ węgla Wyróżnik Zawartość części lotnych V % Charakterystyka Główne zastosowanie
węgiel płomienny 31 powyżej 28 duża zawartość części lotnych, brak lub słaba zdolność spiekania, długi, silnie świecący płomień piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel gazowo-płomienny 32 powyżej 28 duża zawartość części lotnych, średnia zdolność spiekania piece przemysłowe i domowe, wytlewanie, uwodornianie
węgiel gazowy 33 powyżej 28 duża wydajność gazu i smoły, znaczna spiekalność gazownictwo, koksownictwo, wytlewanie
Węgiel gazowo-koksowy 34 powyżej 28 duża wydajność gazu i smoły, dobra spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania gazownictwo, koksownictwo
węgiel orto-koksowy 35 od 20 do 31 typowy węgiel koksowy, średnia zawartość części lotnych, dobra spiekalność, wysokie ciśnienie rozprężania produkcja koksu metalurgicznego
węgiel meta - koksowy 36 od 14 do 28 dobra spiekalność, duże ciśnienie rozprężania produkcja koksu odlewniczego
węgiel semi - koksowy 37 od 14 do 28 mała zawartość części lotnych, słaba spiekalność, średnie ciśnienie rozprężania w koksownictwie jako dodatek schudzający wsad węglowy
węgiel chudy 38 od 14 do 28 mała zawartość części lotnych, brak lub słaba spiekalność, krótki płomień piece przemysłowe i domowe, generatory
węgiel antracytowy 41 od 10 do 14 mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania paliwo specjalne
antracyt 42 od 3 do 10 bardzo mała zawartość części lotnych, brak zdolności spiekania paliwo specjalne

Sortymenty węgla kamiennego

Dla węgla kamiennego wszystkich typów i klas oraz celów przeznaczenia, rozróżnia się zależnie od wymiarów ziarn 11 sortymentów zasadniczych oraz 13 sortymentów połączonych
Grupa Nazwa Symbol Wymiar ziarna mm
Grube Kęsy Ks ponad 120
Grube Kostka I Ko I 200-120
Grube Kostka II Ko II 120-60
Grube Orzech I O I 80-40
Grube Orzech II O II 50-25
Średnie Groszek I Gk I 30-16
Średnie Groszek II Gk II 20-8
Średnie Grysik Gs 10-5
Miałowe Miał M 6-0
Inne Pył P 1-0
Inne Muł Mu 1-0

border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" !Grupa !Nazwa !Symbol !Wymiar ziarna mm |-- |align="center"|Grube |align="left"|Gruby I |align="center"|Gr |align="center"|ponad 60 |- |align="center"|Grube |align="left"|Kostka |align="center"|Ko |align="center"|200-60 |- |align="center"|Grube |align="left"|Gruby II |align="center"|Gr II |align="center"|ponad 40 |- |align="center"|Grube |align="left"|Orzech |align="center"|O |align="center"|80-25 |- |align="center"|Grube |align="left"|Orzech średni |align="center"|Ośr |align="center"|80-16 |- |align="center"|Średnie |align="left"|Orzech drobny |align="center"|Odr |align="center"|50-16 |- |align="center"|Średnie |align="left"|Groszek |align="center"|Gk |align="center"|30-8 |- |align="center"|Drobne |align="left"|Drobny I |align="center"|Dr I |align="center"|80-0 |- |align="center"|Drobne |align="left"|Drobny II |align="center"|Dr II |align="center"|50-0 |- |align="center"|Drobne |align="left"|Drobny III |align="center"|Dr III |align="center"|30-0 |- |align="center"|Miałowe |align="left"|Miał I |align="center"|M I |align="center"|20-0 |- |align="center"|Miałowe |align="left"|Miał II |align="center"|M II |align="center"|10-0 |- |align="center"|Inne |align="left"|Niesort |align="center"|Ns |align="center"|120-0

Wydobycie węgla w Polsce

Węgiel jest w Polsce surowcem strategicznym, bo zaspokaja 65% zapotrzebowania energetycznego kraju. Wydobycie węgla w 1999 r. wyniosła 112 mln ton - tendencja wydobycia jest spadkowa, bo w 1994 r. było to 132 mln ton. Polskie zasoby tego minerału należą do jednym z największych na świecie; przez wiele lat Polska zajmowała miejsca w pierwszej piątce krajów o największym wydobyciu węgla kamiennego. Według danych z 2000 roku, Polska spadła na 7 miejsce, dostarczając ogólnie 2,8 % światowego wydobycia tej kopaliny. W roku 2002 w Polsce wydobyto 104 mln ton tego surowca energetycznego.
Przyczyny zmniejszania wydobycia: Miejsca wydobycia:

Światowe złoża węgla kamiennego

Największe złoża węgla kamiennego znajdują się we wschodnich i południowych Chinach, w USA, a także w Indiach, RPA oraz w Australii i Ukrainie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 20:03:36