Czytaj więcej"/> Drukuj
Verlan - przestawianie sylab lub czytanie wyrazów od tyłu, tak by utworzyć nowe słowa slangu, występuje w języku francuskim.
Sama nazwa 'verlan' utworzona jest właśnie w ten sposób:
VERLAN <= LANVER <= l'envers (fr. 'na odwrót')
Verlan jest najczęściej używany w języku mówionym, dlatego pojawiają się spory jak zapisywać utworzone w ten sposób słowa. Najczęściej, jeżeli słowo trudno wymówić, lekko się je zmienia, ułatwiając wymowę. Zapisuje się je najczęściej zgodnie z zasadami pisowni francuskiej.
-------------------------------------------------------------------------------- Przykładowe słowa w verlanie:
'''fais ièche''' <= fais chier (jest nudno)

'''keuf''' <= flic (glina)

'''keum''' <= mec (facet)

'''laisse béton''' <= laisse tomber (daj spokój) - spopularyzowane przez piosenkę zespołu  Renaud 
'''meuf''' <= femme (kobieta) '''reum''' <= mère (matka) '''reubeu''' <= beur (Francuz pochodzący z Maghreb|Maghrebu
) '''trome''' <= metro '''zyva''' <= vas-y (idź tam)

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-16 19:57:58