Czytaj więcej"/> Drukuj
Utopia - utwór przedstawiający idealny ustrój polityczny, funkcjonujący na zasadach sprawiedliwości, solidarności i równości obywateli. Pierwsze utopie powstały już w starożytności (np. Państwo Platona).
Termin pochodzi od dzieła Tomasza Morusa pt. Utopia opublikowanego w roku 1516. Tytuł powieści Morusa jest niejednoznaczny, ponieważ słowo to może pochodzić zarówno od greckiego outopos (nie-miejsce, miejsce nieistniejące), jak i od eutopia (dobre miejsce). Uważa się, że ta dwuznaczność jest zabiegiem zamierzonym.
Określenia utopia używa się także wobec tych motywów i wątków w literaturze, które wyrażają tęsknotę czowieka za lepszym światem (potocznie utopia to mrzonka, coś niemożliwego do zrealizowania).

Utopie w literaturze

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-29 09:08:14