Czytaj więcej"/> Drukuj
Ustawy norymberskie to ustawy rasowe ogłoszone 15 września 1935 na zjeździe Reichstagu w Norymberdze. Do ustaw tych należały: Na mocy tych dokumentów Żydów można było pozbawić obywatelstwa Rzeszy, ochrony prawnej i własności. Nie mogli również pełnić służby w urzędach państwowych ani w wojsku. Zakazano im również wywieszać flagę państwową. Wedle ustawy o ochronie krwi zabraniano zawierania małżeństw między "Aryjczykami" i "nie-Aryjczykami", zezwalano rozwiązywać już zawarte małżeństwa tego typu, zaś stosunki intymne między nimi podlegały karze (zhańbienie rasy - Rassenschande). Ustawy również definiowały kogo uznawać za Żyda za mieszańca i Aryjczyka. Ograniczenia prawne tyczyły się również Cyganów i rasy czarnej. Ustawy stały się podstawą prawną do polityki antyżydowskiej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-17 22:54:11