Czytaj więcej"/> Drukuj
Usługa - działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji, w zamian za wynagrodzenie. Może obejmować czynności: od niematerialnych, jak reprezentowanie kogoś przed urzędem, sądem czy poradę techniczną; aż po wykonawstwo konkretnych przedmiotów (na przykład: dokumentacji).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 07:17:53