Czytaj więcej"/> Drukuj
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet_Medyczny_w_Łodzi -
Dane
Nazwa łacińska Universitas Medicus Lodziensis
Założony 1 października 2002
Miejsce Łódź, Polska
Studenci 5 300 (stan na 2004)
Rektor prof. dr. hab. n.med. Andrzej Lewiński
Adres ul. Kościuszki 4,
90-419 Łódź
Telefon +(48 42) 639 39 76
fax: +(48 42) 632 23 47
E-mail rzecznik@achilles.wam.lodz.pl
Strona www.umed.lodz.pl
Członkostwo SOCRATES/ERASMUS
Mapa
Uniwersytet_Medyczny_w_Łodzi -

Łódź

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął działalność 1 października 2002 roku. Powstał po połączeniu - z mocy Ustawy Sejmu RP z dn. 27.07.2002 r. - dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Uczelnia kontynuuje kilkudziesięcioletnią historię obu akademii. Akademia Medyczna powstała w 1 stycznia 1950 roku, Wojskowa Akademia Medyczna 1 lipca 1958 r.
Pierwszym rektorem Uniwersytetu Medycznego, zgodnie z decyzją Ministera Zdrowia, został prof. dr. hab. n.med. Andrzej Lewiński - absolwent i wieloletni nauczyciel akademicki Akademii Medycznej w Łodzi.

Wydziały

Doktorzy honoris causa Akademii Medycznej

Doktorzy honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej

Doktor wszechnauk lekarskich, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie, rektor WAM w latach 1958-1965 oraz Śląskiej Akademii Medycznej, chirurg, ortopeda, traumatolog, generał brygady w stanie spocz.
Doktor wszechnauk lekarskich, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Łodzi, i jej wieloletni rektor, wspóltwórca WAM, chirurg i pedagog.
Doktor wszechnauk lekarskich, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Medycznej we Wrocławiu, senior internistów polskich, zasłużony kardiolog.
Doktor medycyny, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Lublinie, były Naczelny Internista Wojska Polskiego, zasłużony klinicysta - kardiolog, uczony i nauczyciel akademicki,pułkownik w stanie spocz.,
Doktor wszechnauk lekarskich, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie, wspóltwórca radiologii polskiej, zasłużony nauczyciel akademicki i uczony, pułkownik w stanie spocz.
Doktor wszechnauk lekarskich, emerytowany profesor nadzwyczajny WAM, pionier wojskowej medycyny morskiej oraz badań z zakresu patofizjologii nurkowania, Szef Służby Zdrowia Marynarki Wojennej, komandor w stanie spocz.,
Doktor nauk medycznych, profesor zwyczajny, członek rzeczywisty PAN, współtwórca warszawskiej szkoły kardiologicznej, pionier elektrokardiografii, pierwszy komendant Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, generał brygady.
Członek korespondent Akademii Nauk Medycznych ZSRR, komendant Wojskowej Akademii Medycznej w Leningradzie i jej profesor, generał - pułkownik, specjalista w dziedzinie organizacji i taktyki służby zdrowia.
Doktor nauk medycznych, profesor zwyczajny, wybitny specjalista w dziedzinie epidemiologii i chorób zakaźnych, prekursor wychowania zdrowotnego, członek rzeczywisty PAN.
Doktor nauk medycznych, profesor zwyczajny Centrum Kształecenia Podyplomowego WAM w Warszawie, współtwórca polskiej szkoły anestezjologicznej i intensywnej opieki medycznej, wybitny uczony i nauczyciel akademicki w zakresie anestezjologii, Naczelny Anestezjolog Wojska Polskiego, pułkownik.
Profesor zwyczajny WAM, były rektor WAM w Łodzi i Akademii Medycznej w Gdańsku, lekarz-chirurg i wybitny anatom, autor kilku obszernych i popularnych podręczników akademickich z tej dziedziny, generał brygady.
Profesor Moskiewskiego Instytutu Medycznego im. I.S. Sieczenowa, były Szef Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony ZSRR, lekarz internista, organizator, pedagog, generał - pułkownik.
Profesor zwyczajny, Kierownik Kliniki Urologicznej AM w Krakowie, współtwórca Wojskowej Akademii Medycznej, jej pierwszy prorektor ds. nauki i pierwszy komendant Instytutu Chirurgii WAM, były Naczelny Urolog Wojska Polskiego, pułkownik w stanie spocz.
Profesor zwyczajny, były Naczelny Chirurg Wojska Polskiego, szef Katedry i Kliniki Chirurgicznej WAM, pułkownik w stanie spocz., pionier nowych technik kardiochirurgicznych, twórca pierwszej w wojskowej służbie zdrowia szkoły torakochirurgicznej. Wprowadzał w Polsce metody prowadzenia operacji w hipotermii i w krążeniu pozaustrojowym oraz wszczepiania sztucznych zastawek serca.
Komendant Wojskowej Akademii Medycznej b. Narodowej Armii Ludowej (b. NRD) w Bad Saarow, profesor otolaryngologii, generał - porucznik służby medycznej, specjalista orzecznictwa wojskowo-lekarskiego.
doktor habilitowany nauk medycznych, chirurg i transfuzjolog, specjalista leczenia oparzeń, profesor zwyczajny Akademii Medycznej w Warszawie, dyrektor Instytutu Hematologii w Warszawie, wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Hematologii w Warszawie, członek rzeczywisty PAN, b. prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, doktor honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu, w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu oraz Uniwersytetu w Edynburgu.
Były dziekan Wydziału Lekarskiego oraz szef Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Wojskowej Akademii Medycznej, profesor mikrobiolog-epidemiolog, były prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, pułkownik w stanie spocz., Szef Służby Zdrowia Kedywu Armii Krajowej.
Profesor neurologii w Londynie i Narodowego Szpitala Queen Square w Londynie, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, współpracownik Kliniki Neurologicznej i Neurochirurgicznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest miedzynarodowym autorytetem w zakresie badań przewodnctwa nerwowego i patologii nerwów obwodowych
Profesor medycyny, były zastępca Lekarza Wojsk Lądowych Armii USA, asystent sekretarza obrony ds. zdrowia za prezydentury George'a Bush'a , specjalista organizacji wojskowych służby zdrowia w dziedzinie interny, chirurgii i chorób zakaźnych w warunkach polowych, generał dywizji.
Były rektor Wojskowej Akademii Medycznej, profesor zwyczajny nauk medycznych (kardiolog i gastroenterolog) wybitny klinicysta, dydaktyk i organizator, generał brygady w st. spoczynku, doktor honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej w Leningradzie w 1988 r.
Były komendant Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie, były Naczelny Internista Wojska Polskiego, profesor zwyczajny nauk medycznych, kardiolog i badacz metod elektro - i radiodiagnostycznych w kardiologii.
Prorektor Wojskowej Akademii Medycznej w Hradec Kralove, jej były rektor, profesor farmakologii, specjalista-toksykolog, członek Rady Naukowej Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu w Hradec Kralove, przedstawiciel wojskowej służby zdrowia Republiki Czeskiej w strukturach NATO w Brukseli. Zajmował się zagadnieniami toksycznosci leków, badaniem mechanizmów działania silnych trucizn oraz opracowywaniem odtrutek
Profesor zwyczajny medycyny, były wieloletni komendant Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, członek Międzynarodowej Akademii Astronautycznej oraz Nowojorskiej Akademii Nauk, pułkownik w stanie spocz., cytofizjolog i specjalista medycyny lotniczej i kosmicznej.
Profesor zwyczajny medycyny, ordynator Kliniki Urazów Układu Nerwowego Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, były kierownik Kliniki Neurochirurgii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych i Komisji Nauk Neurologicznych PAN, pułkownik w stanie spocz. Głowne osiagniecia naukowe dotycza chirurgii nerwów obwodowych, chirurgii urazów kregosłupa oraz chirurgii nowotworów rdzenia kregowego
Profesor zwyczajny medycyny, Generalny Inspektor Wojskowej Służby Zdrowia i Komendant Szkoły Służby Zdrowia Armii Francuskiej w Lyonie, generał dywizji. Specjalista w zakresie medycyny lotniczej i kardiologii (zajmował się mechanizmami utraty swiadomości podczas lotu), inicjator współpracy wojskowej służby zdrowia Francji i Polski, zwłaszcza uczelni medycznych w Lyonie i Łodzi.
Profesor zwyczajny medycyny, członek Polskiej Akademii Nauk, były prorektor WAM ds. nauki, wieloletni kierownik Zakładu Histologii i Embriologii WAM, pionier badań w zakresie mikroskopii elektronowej, pierwszy promowany przez Radę Wydziału Lekarskiego WAM, doktor medycyny, pułkownik w stanie spocz. Jeden z pionierów wykorzystania mikroskopu elektronowego w badaniach histologicznych i embriologicznych w Polsce, opracował szereg oryginalnych metodyk dla tego narzędzia badawczego.
Profesor zwyczajny medycyny, były wieloletni kierownik Instytutu Narządów Zmysłu i Kliniki Okulistycznej Wojskowej Akademii Medycznej, naukowiec i klinicysta w zakresie okulistyki, zwłaszcza neurookulistyki, onkologii okulistycznej, urazów narządu wzroku i problemów krążenia krwi w siatkówce i naczyniówce, zasłużony dydaktyk, pułkownik w stanie spocz.
Profesor zwyczajny medycyny, były prorektor ds. nauki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i wieloletni kierownik jej Klinik  Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, członek PAN, PAU, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, doktor honoris causa pięciu uczelni, internista, gastroenterolog, etyk.
Profesor zwyczajny medycyny, członek PAN, Naczelny Specjalista-Dermatolog Wojska Polskiego, były prorektor WAM ds. klinicznych i szef Zespołu Katedr Klinicznych, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej WAM, naukowiec, klinicysta i dydaktyk, pułkownik w stanie spocz. .
Profesor zwyczajny medycyny, członek PAN, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, naczelny specjalista Wojska Polskiego w dziedzinie toksykologii, były dziekan, prorektor ds. klinicznych i kierownik kliniki chorób wewnętrznych w WAM, pułkownik w stanie spocz., naukowiec, klinicysta i dydaktyk zwłaszcza w zakresie interny, nefrologii i toksykologii.

Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego

Profesor zwyczajny medycyny, kierownik kliniki gastroenterologicznej i były dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Wybitny gastroenterolog, specjalista w zakresie endoskopii
Profesor medycyny, chiurg, proktolog, dyrektor Instytutu Chirurgii w Cleveland (USA). Wprowadził wiele nowych technik w chirurgii kolorektalnej. Zagadnienia naukowe jakimi sie zajmuje dotycza wrzodziejącego zapelania jelit, choroby Leśniowskiego-Crohna, raka jelita grubego. Laureat szeregu prestiżowych nagród.
Profesor zwyczajny medycyny, wybitny polski internista, o wielu zainteresowaniach naukowych, w tym dotyczących  pulmonologii, kardiologii, zaburzeń krzepniecia krwi, enzymologii klinicznej. Jego prace były publikowane w tak prestiżowych pismach naukowych jak  Nature, Lancet, New England Journal of Medicine, Blood i innych. Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Profesor medycyny, dyrektor Instytutu Neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego. Zajmuje sie neuropatologią i neurologią, zwłaszcza dotyczącą guzów mózgu, chorób prionowych i zakażęń wirusowych centralnego układu nerwowego.
Profesor zwyczajny medycyny, wybitny polski internista specjalista z zakresu nefrologii i endorynologii, rektor Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1982-1984, członek zwyczajny PAU i PAN, przewodniczący Centralnej Komisji d.s. Tytułu i Stopni Naukowych. Najabardziej jego znanymi osiagnieciami są badania z zakresu nefrologii, czynnosci układu wewnątzrzwydzielniczego w niewydolonosci nerek, gospodarki elektrolitowej. Laureat szeregu prestiżowych nagród oraz osmiu doktoratów honoris causa w kraju i na świecie.
emerytowany profesor chemii i farmakologii Uniwersyteu Vrije w Amsterdamie, były dyrektor Centrum Badań nad Lekiem w Leiden koło Amsterdamu, członek wielu instytucji i towarzystw chemicznych i farmaceutycznych. Osiagniecia naukowe dotyczą preparatyki organicznej,biochemii i biologii molekularnej oraz farmakologii, które zaowocowały otrzymaniem szeregu leków.
Uniwersytet_Medyczny_w_Łodzi -
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Embriologii UW i dyrektor Instytutu Zoologii UW. Światowej sławy embriolog, odkrywca wielu zjawisk embrologicznych w rozwoju ssaków, autor artykułow publikowanych w najbardziej renowanych periodykach naukowych, takich jak Nature. Członek rzeczywisty PAU, Francuskiej Akademii Nauk, Amerykańskiej Akademii Nauk i innych. Laureat licznych nagród naukowych na całym świecie, w tym "Nagrodą Japońską", nazywanej "japońską Nagrodą Nobla" z 2002 r..

Linki

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-29 12:02:06