Czytaj więcej"/> Drukuj
Uniwersytet Lwowski - jedna z najstarszych uczelni wyższych Europy środkowej

Kolegium Jezuickie (1608-1758)

Uniwersytet_Lwowski -

Akademia Lwowska (1758-1773)

Uniwersytet Józefiński (1784-1805)

Liceum (1805-1817)

Uniwersytet Lwowski (1817-1920)

Uniwersytet_Lwowski -
Uniwersytet_Lwowski -

Uniwersytet Jana Kazimierza (1920-1939)

Uniwersytet_Lwowski -
Uniwersytet_Lwowski -

Uniwersytet Iwana Franko (1939-1941)

Podziemny Uniwersytet Jana Kazimierza (1941-1944)

Uniwersytet Iwana Franko (od 1944)

Kadra naukowa

W okresie przed pierwszą wojną światową na Uniwersytecie Lwowskim wykładali m.in. : Julian Ochorowicz, Piotr Chmielowski, Jan Kasprowicz, Adam Kryński, Stanisław Zakrzewski, Oswald Balzer.
Pośród naukowców, którzy związani byli z tym uniwersytetem, były takie osobistości jak: W 20-leciu międzywojennym uczelnia nosiła nazwę Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Obecnie Uniwersytet imienia Iwana Franko.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 10:07:45