Czytaj więcej"/> Drukuj
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet_Gdański -
Dane
Nazwa łacińska
Założony 20 marca 1970
Miejsce Gdańsk, Polska
Studenci ~33 000
Rektor prof. dr hab. Andrzej Ceynowa
Adres ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
Telefon +(58) 552 91 00 lub wew. 21 00
E-mail rekug@univ.gda.pl
Strona www.ug.gda.pl
Członkostwo Socrates-Erasmus
Mapa
Uniwersytet_Gdański -

Gdańsk
Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) - uczelnia wyższa z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).
W roku akademickim 2003/2004 na 9 wydziałach kształciło się 33 tys. studentów, którzy mieli do wyboru 26 kierunków studiów oraz 106 specjalności. Uniwersytet prowadzi następujące wydziały: Inne wybrane jednostki wchodzące w skład uniwersytetu:

Rektorzy:

Uniwersytet_Gdański -

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-27 13:08:22