Czytaj więcej"/> Drukuj
Umysł - rozum, psychika to słowo oznaczające system poznawczy, używane do określania wyższych funkcji mózgu ludzkiego, przede wszystkim tych, których człowiek jest subiektywnie świadomy, takich jak: spostrzeganie, osobowość, myślenie, pamięć, inteligencja, emocja, uczenie się, wyobraźnia oraz regulacyjnego uwagi.
Chociaż inne gatunki również przejawiają niektóre z tych funkcji, słowo to jest używane tylko w związku z gatunkiem ludzkim. Jest też używane w relacjach z istotami nadprzyrodzonymi (umysł Boga).
Przeciwieństwo ciała jako materii, fizyczności. Jego narzędziem jest język.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-17 01:27:58