Czytaj więcej"/> Drukuj
Typ klasyczny śródziemnomnorski - typ antropologiczny gatunku Homo sapiens, odmiany europeidalnej, rasy sródziemnomorskiej.
Pochodzenie nazwy:
Ponieważ jest najbardziej charakterystyczny dla rasy śródziemnomorskiej. Inne nazwy: typ zachodnio-śródziemnomorski.
Charakterystyka antropologiczna:
Przykłady fotograficzne:
[1] [2] [3]
Czaszka śródziemnomorska
[4] [5] [6]
Hiszpania, Portugalia, Hiszpania
Szacunkowa liczebność typu (w procentach ogółu ludności danego kraju): We Francji, w okolicach Bordeaux, Perigeux i dalej na wschód w dolinie rzeki Dordogne występują archaiczna forma typu klasycznego, wykazująca podobieństwa do niskorosłego elementu w podtypie paleo-atlantyckim w Walii. Jest on niski ale ma dużą, jak na rasę śródziemnomorską czaszkę (długość do 197 mm, szerokość 150 mm i więcej, C.I. około 76), za to dość niską, twarz jest wąska. Coon nazwał go typem Teviec, ze względu na jego podobieństwo do tego kopalnego typu pochodzącego z Mezolitu lub nawet Górnego Paleolitu.
Inne uwagi:
Typ klasyczny śródziemnomorski wchłonął na początku epoki brązu (przełom III/II tys. p.n.e.) pewną ilość przybyłego z Azji Mniejszej typu kapadockiego. Towarzyszył on w migracjach wczesnemu typowi dynarskiemu i szczególnie na płw. Iberyjskim był w pewnym okresie dość liczny. Cechy które są jego dziedzictwem wyróżniłem w powyższej charakterystyce.
W najczystszej formie typ klasyczny występuję w Andaluzji. Typ ten posiada też dwa warianty, iberyjsko-insularny, który jest długogłowy, o bardzo małej czaszce, oraz węższej twarzy i nosie. Z kolei drugi wariant (Muge według Coona)jest niższy, bardziej krępy i pośredniogłowy, o szerszej i krótszej twarzy i takimże nosie, który jest częściej wklęsły i lekko zadarty, czoło jest wąskie, niekiedy występuję lekki prognatyzm.
Główne rejony występowania typu klasyczno-śródziemnomorskiego to Hiszpania i Portugalia, na Korsyce, Sardynii i w płn-wsch. Portugalii występuję przeważnie wariant iberyjsko-insularny, a w płd. Włoszech i na Sycylii oraz w wielu wiejskich rejonach Hiszpanii i Portugalii wariant Muge. Poza tym typ klasyczny śródziemnomorski wraz ze swoimi wariantami występuję nielicznie na greckich wyspach, w płn. Afryce i na Bliskim Wschodzie (w dwu ostatnich przypadkach w przemieszaniu z typem orientalnym)
Patrz też typologia antropologiczna
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-29 08:07:07