Czytaj więcej"/> Drukuj
Typ halsztacko-nordyczny - typ antropologiczny gatunku Homo sapiens odmiany europeidalnej rasy nordycznej.
Pochodzenie nazwy:
Stworzona przez Coona. Pochodzi od kultury żelaza Hallstatt (halsztackiej) z którą związane jest powstanie i rozprzestrzenie się tego typu. Inne nazwy: typ germański, nordyczny, Götatyp (gocki), Teuto-Nordic type, Osterdal type.
Charakterystyka antropologiczna:
Przykłady fotograficzne:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] podobnie jak u rasy śródziemnomorskiej rzadki zarost i słabe owłosienie ciała, mała skłonność do łysienia.
Inne uwagi:
Wyjątkowo można też spotkać całkowitych brunetów. Co spowodowane jest śródziemnomorskim pochodzeniem rasy nordyckiej. Szczególnie chodzi tu o typ Corded.
Występowanie typu halsztacko-nordycznego:
Typ halsztacko-nordycki można spotkać w najczystszej postaci w płd-wsch. Norwegii w dolinie Osterdalen. W innych częściach Skandynawii posiada niewielkie domieszki, przeważnie górnopaleolitycznych typów. Jak do tego doszło, możesz przeczytać tu: (//www.niniwa2.cad.pl/typy-rasowe-europy.htm) Podobnie jest wśród pojedynczych Nordyków w innych częściach Europy, będących dalekimi potomkami skandynawskich plemion wschodniogermańskich.
Szacunkowa liczebność tego typu:
płn. i płd-zach. rejonów 70% (szczególnie dolina Osterdalen i rejon Oslo) 30% Na wyspach Brytyjskich przedstawiciele tego typu są z reguły potomkami Anglosasów, Wikingów lub Normanów. W Finlandii zaś w dużej mierze są pochodzenia szwedzkiego. W Rosji częściowo są to potomkowie Waregów (płn-zachód), ci którzy mieszkają w centrum i na południu pochodzą od irańskich plemion sarmackich zamieszkujących te rejony do V w. n.e, a w niektórych obszarach nawet dłużej. Ich potomkowie występują też na Ukrainie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-29 08:08:48