Czytaj więcej"/> Drukuj
Strona ta dotyczy państwa 'Tybet. Tą samą nazwą określa się również Wyżynę Tybetańską.

Tybet to państwo w Azji Środkowej, położone w zachodniej części Chin, inkorporowane w dużej części przez Chiny (
Stolicą Tybetu jest Lhasa. Przywódcą politycznym i duchowym jest dalajlama (obecnie na emigracji). Tybetańczycy posługują się językiem tybetańskim, są buddystami, mają wielowiekową kulturę i tradycje.

Historia współczesna

W roku 1949 chińska Ludowa Armia Wyzwolenia dokonała najazdu na Tybet, który stał się częścią Chin, nadal oficjalnie (formalnie) zarządzaną przez Dalajlamę XIV i panczenlamę. Centralna władza chińska miała w swojej gestii wojskowość, sprawy zagraniczne, finanse i edukację. W związku z narastającym coraz bardziej od 1958 r. uciskiem politycznym ze strony Chin oraz ruchami opozycjonistów skierowanymi przeciw władzy centralnej, nastąpiło usztywnienie polityki Chin wobec Tybetu. W roku 1959 Dalajalma XIV był zmuszony udać się na emigrację do Indii wraz ze 100 000 zwolenników. Do dziś nie może powrócić do Tybetu. Mieszkańcy regionu Kham prowadzili z Chinami walkę partyzancką z gór w Nepalu, finasowanie w ramach zwalcznia komunizmu zapewniały Indie i USA. Panczenlama pozostawał na stanowisku do roku 1965, w którym Chiny zakończyły okupację i włączyły Tybet w skład państwa jako Region Autonomiczny. Daty te nie oznaczają zasadniczej zmiany dla Tybetańczyków, których liczba stale maleje w proporcji do napływowej ludności chińskiej (świadoma polityka władz).
Chińczycy rozpoczęli w r. 1961 akcję kolektywizacji gospodarki tybetańskiej. W 1966 r. wraz z rewolucją kulturalną wzrosły represje antybuddyjskie w Tybecie, a wiele miejsc kultu i zabytków zostało zniszczonych.
Odnośniki zewnętrzne
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-18 17:44:10