Czytaj więcej"/> Drukuj
Tundra to strefa roślinna związana z zimnym klimatem subpolarnym.
Fauna: lemingi, renifery, woły piżmowe, zające bielaki,gronostaje, lisy polarne, łasice, wilki, myszołowy włochate, sokoły, sowy śnieżne, pardwy, żaby trawne, jaszczurki żyworodne, zające białe.
Flora: mchy, porosty, krzewinki oraz rośliny kwiatowe.
Dominujący typ gleb - gleby bielicowe.
Wyróżnia się 4 podstawowe typy tundry: tundra arktyczna, tundra mszysto-porostowa, tundra krzewinkowa, lasotundra.
Lato na tym obszarze jest bardzo krótkie i chłodne, a podczas tego okresu trwa dzień polarny. Latem rozwija się roślinność i kwitnie życie.
Na obszarach górskich ponadto występuje tundra górska.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 05:54:34