Czytaj więcej"/> Drukuj

Tucholski Park Krajobrazowy (kaszb Tëchòlsczi Park Krajòbrazny) - powierzchnia tego utworzonego w 1985 r. parku wynosi 36 983 ha, oś hydrograficzną parku stanowi rzeka Brda z licznymi przełomami i meandrami na otaczającym ją sandrze tzw. sandrze Brdy dominują bory sosnowe. Od roku 2010 znajduje się w strefie buforowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.
obszar parku w województwie kujawsko-pomorskim 256,60km² - otuliny parku 120,59km²
obszar parku w województwie pomorskim 113,23km² - otuliny parku 38,87km²

Na obszarze województwa pomorskiego

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-25 18:22:58