Czytaj więcej"/> Drukuj
Okres
poprzedzający 
Okres/podokres omawiany Okres następny
kreda trzeciorzęd neogen czwartorzęd
paleogen
tabela stratygraficzna

Trzeciorzęd

Według starszych wersji periodyzacji jest to starszy okres kenozoiku, od 65 do 1,8 mln lat temu. Dzieli się na: Według podziału dokonanego przez Międzynarodową Unię Nauk Geologicznych w 2004 r.trzeciorzęd nie istnieje, kenozoik dzieli się na paleogen i neogen, który zawiera czwartorzęd .

Geologia

W trzeciorzędzie oceany i kontynenty przybrały kształt zbliżony do współczesnego: Typowymi skałami trzeciorzędowymi są: flisz, wapienie numulitowe, osady chemiczne (sól kamienna, sole potasowe) oraz utwory lądowe (piaski, węgiel brunatny).

Flora trzeciorzędu

Okres trzeciorzędu charakteryzuje się gwałtownym rozwojem roślin okrytozalążkowych

Fauna trzeciorzędu

Trzeciorzęd w Polsce

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-17 22:43:11