Czytaj więcej"/> Drukuj
Trzeci Świat to powstałe w okresie zimnej wojny określenie państw nie należących do bloku zachodniego, w którym dominował kapitalizm, ani wschodniego, gdzie dominował ustrój socjalistyczny. Do krajów Trzeciego Świata zaliczane były przede wszystkim państwa afrykańskie, azjatyckie i należące do Ameryki Łacińskiej. Państwa te charakteryzowały się słabym uprzemysłowieniem i dominacją form społeczeństwa tradycyjnego.
W teorii konwergencji zakładano, że państwa te znajdą się na tej samej linii rozwoju, co państwa Pierwszego i Drugiego Świata w przyszłości. Ze względu na różne interpretacje teorii konwergencji władze obu bloków wywierały naciski na rządy państw Trzeciego Świata na przyjęcie form ustroju kapitalistycznego bądź socjalistycznego.
Obecnie pod pojęciem tym rozumie się najczęściej kraje biedne, o niskim Wskaźniku Rozwoju Ludzkiego (HDI), PKB, z wysoką umieralnością i niskim standardzie życia. Według Noama Chomskiego Trzeci Świat nie dotyczy tylko biednych krajów Południa czyli położonych na półkuli południowej lub na Bliskim Wschodzie lecz także spauperyzowanych społeczności w społeczeństwach wysoko rozwiniętych ekonomicznie.
Kraje rozwijające się stanowią większość świata - zarówno pod względem liczebności ludności, ilości państw, jak również powierzchni tych państw.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-25 04:39:59