Czytaj więcej"/> Drukuj

Trzęsienie ziemi to gwałtowne rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery. Z miejsca uwolnienia tych naprężeń (hipocentrum – ogniska trzęsienia ziemi) rozchodzą się fale sejsmiczne. Punkt na powierzchni Ziemi położony nad ogniskiem (epicentrum) to miejsce, gdzie fale docierają najwcześniej i gdzie straty są największe. Siła wstrząsów maleje w miarę oddalania się od epicentrum.
Badaniem trzęsień ziemi zajmuje się sejsmologia.

Oznaczanie siły trzęsień ziemi

Intensywność wstrząsów sejsmicznych oznacza się za pomocą: Pomiary wstrząsów sejsmicznych dokonuje się za pomocą sejsmografów.

Rodzaje trzęsień ziemi

Trzęsienie_ziemi -

Podział trzęsień ziemi: Ze względu na częstotliwość występowania trzęsień na danym terenie wyróżnia się obszary:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 07:27:08