Czytaj więcej"/> Drukuj
Tryptamina, nazwa systematyczna: 3-(2-aminoetylo)indol to organiczny związek chemiczny zaliczany do amin, powszechnie występujący w organizmach żywych. In vivo jest ona syntetyzowana z tryptofanu, jako etap pośredni wytwarzania indolu oraz wielu alkaloidów.
Tryptaminę można stosunkowo łatwo modyfikować chemiczne otrzymują całą klasę związków chemicznych, o wspólnej nazwie tryptaminy. Do najbardziej znanych tryptamin naturalnych należą: serotonina i melatonina. Tryptaminy powszechnie występują w roślinach, zwierzętach, a także ludziach. Wiele syntetycznych tryptamin posiada własności psychoaktywne. Część z nich jest produkowana legalnie (np: sumatryptan - lek na migrenę), zaś część to narkotyki - np: DMT, AMT, DIPT, ibogaina.
Alexander Shulgin zajmuje się odkrywaniem narkotyków opartych na tryptaminie i część swojej pracy na ten temat spisał w książce "TiHKAL"

Tryptaminy, według struktury
Nazwa R4 R5 N1 N2 Nazwa chemiczna
serotonina OH 5-hydroksytryptamina
melatonina OCH3 O=CH-CH3 5-metoksy-N-acetylotryptamina
sumatryptan SO2NHCH3 CH3 CH3 4-metyloaminosulfonylo-N,N-dimetylotryptamina
AMT CH3 α-metylotryptamina
DMT CH3 CH3 N,N-dimetylotryptamina
DiPT CH3CH3C CH3CH3C N,N-diizopropylotryptamina
MiPT CH2CH2CH3 CH2 N,N-metyloisopropylotryptamina
5-MeO-AMT CH3 OCH3 5-metoksy-α-metylotryptamina
5-MeO-DMT OCH3 CH3CH3 5-metoksy-N,N-dimetylotryptamina
5-MeO-DiPT OCH3 CH3CH3C CH3CH3C 5-metoksy-N,N-diizopropylotryptamina
4-AcO-DET CH3COO CH2CH3 CH2CH3 4-acetyloksy-N,N-dietylotryptamina
psylocybina OPO3H2 CH3CH3 4-fosfonyloksy-N,N-dimetylotryptamina
bufotenina OH CH3CH3 5-hydroksy-N,N-dimetylotryptamina
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 20:11:49