Czytaj więcej"/> Drukuj
Trybunał Stanu w Polsce jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej, egzekwującym odpowiedzialność najwyższych urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy.

Działalność

Przed Trybunałem Stanu mogą być postawieni: Prezydent, Premier, ministrowie, prezes NBP, prezes NIK, członkowie KRRiT, prokurator generalny, kierownicy ministerstw, kierownicy urzędów centralnych i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych oraz parlamentarzyści w razie złamania zakazu działalności gospodarczej i czerpania korzyści z majątku Skarbu Państwa.
O postawieniu przed Trybunałem Stanu decyduje Sejm, nie dotyczy to jednak Prezydenta, gdyż o postawieniu w stan oskarżenia jego osoby decyduje Zgromadzenie Narodowe - taka procedura nazywana jest impeachmentem.
Trybunał składa się z: szesnastu członków, dwóch zastępców Przewodniczącego (wybierani przez Sejm) oraz z Przewodniczącego, którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Przynajmniej jednego z zastępców Przewodniczącego i ośmiu z członków Trybunału musi mieć kwalifikacje sędziowskie.
Trybunał Stanu może orzekać kary:

Przewodniczący

Zastępcy Przewodniczącego

Członkowie

Zastępcy Członków

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 06:50:42