Czytaj więcej"/> Drukuj
Ante Trumbić (17 maja 1864 - 17 listopada 1938), polityk chorwacki.
Działalność polityczną zaczynał jako poddany austriacki. Od 1895 był posłem na sejm krajowy Dalmacji. Od 1905 zwolennik antyhabsburskiego sojuszu Chorwacji z Węgrami. Od 1915 był przewodniczącym Komitetu Jugosłowiańskiego, powołanego przez zwolenników wspólnego państwa południowych Słowian. Stałą siedzibą Komitetu Jugosłowiańskiego był Londyn.
W 1917 podpisał tzw. Deklarację z Korfu (obecnie Kerkira) - umowę między Komitetem Jugosłowiańskim a rządem Serbii o utworzeniu po wojnie państwa Słowian południowych pod berłem dynastii Karadziordziewiciów. W latach 1918–1920 był ministrem spraw zagranicznych Królestwa SHS. Krytykował centralizm serbski i opowiadał się za federalizacją Jugosławii.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-23 22:23:37