Czytaj więcej"/> Drukuj
Transparency International (TI, ang. transparency - przezroczystość) - międzynarodowa, niezależna i pozarządowa organizacja badająca, ujawniająca i zwalczająca praktyki korupcyjne, przede wszystkim w życiu publicznym. Została założona w 1993 roku przez Petera Eigena. Posiada oddziały w 90 krajach. Międzynarodowy Sekretariat TI ma siedzibę w Berlinie. TI co roku publikuje Wkaźnik Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index, CPI). CPI ukazuje percepcję korupcji w danym kraju przez ludzi biznesu i analityków z całego świata, w tym ekspertów zamieszkałych w ocenianym kraju. Każdy kraj oceniany jest w skali od 10 (największa "przezroczystość") do 0 (największa korupcja). Ranking układany jest według ilości uzyskanych punktów, od największej do najmniejszej. CPI 2004 objął 146 państw, wśród nich Polskę (67. lokata, ex aequo z Chorwacją, Peru i Sri Lanką). Najlepsi w rankingu to: 1) Finlandia, 2) Nowa Zelandia, 3) Dania, 4) Islandia, 5) Singapur, 6) Szwecja, 7) Szwajcaria, 8) Norwegia, 9) Australia, 10) Holandia.
Sąsiedzi Polski zajęli lokaty: Niemcy 15., Czechy 51., Słowacja 57., Ukraina 122., Białoruś 74., Litwa 44., Rosja 90.
Według tego samego badania, za najbardziej skorumpowane uważane są: 1) Haiti, 2) Bangladesz, 3) Nigeria, 4) Birma, 5) Czad, 6) Paragwaj, 7) Azerbejdżan, 8) Turkmenistan, 9) Tadżykistan, 10) Indonezja.
W roku 1998 powstało stowarzyszenie Transparency International Polska akredytowane i działające jako oddział TI, obecnie Prezesem Zarządu TI Polska jest Julia Pitera.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-04-09 12:22:03