Czytaj więcej"/> Drukuj
Traktat Antarktyczny, znany także jako Pakt lub Układ Antarktyczny (ang.Antarctic Treaty) to międzynarodowa umowa regulująca polityczno-prawny status Antarktydy - jedynego niezamieszkanego kontynentu. W porozumieniu tym Antarktyda zdefiniowana jest jako lądolód położony na południe od równoleżnika 60° S.
Traktat Antarktyczny podpisano 1 grudnia 1959 w Waszyngton, ale wszedł on w życie dopiero 23 czerwca 1961. Sygnatariuszami było 12 państw, które podczas Międzynarodowego Roku Geofizycznego (1967-68) prowadziły badania geograficzne na Antarktydzie. Były to: Argentyna, Australia, Belgia, Chile, Francja, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, RPA, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki. Traktat był pierwszym dokumentem ograniczającym działania zbrojne podczas "zimnej wojny".
Głównym celem paktu jest leżące w interesie całej ludzkości zapewnienie wykorzystania Antarktydy jedynie do celów pokojowych, tak, aby nigdy nie stała się ona przyczyną międzynarodowych konfliktów. Traktat zabrania jakichkolwiek działań o charakterze militarnym, lecz nie wyklucza przebywania na terytorium antarktycznym pracowników wojskowych. Dokument rozstrzyga też kwestie związane z roszczeniami terytorialnymi. Badania naukowe mają być efektem współpracy, a ich wyniki są dostępne dla wszystkich. Zabrania się przeprowadzania prób z bronią atomową oraz zanieczyszczania tego rejonu świata.
Corocznie odbywające się spotkania konsultacyjne umożliwiają sprawowanie kontroli nad działalnością człowieka na Antarktyce. Tylko 27 z 44 państw członkowskich może bezpośrednio uczestniczyć w dyskusji, zwane są one państwami doradczymi i są to oprócz 12 państw założycielskich: Brazylia, Bułgaria, Chiny, Ekwador, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Indie, Korea Południowa, Niemcy, Peru, Polska, Szwecja, Urugwaj, Włochy. Kraje te aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych na tym kontynencie.
Kraje nie posiadające prawa do udziału w konferencjach: Austria, Czechy, Dania, Grecja, Gwatemala, Kanada, Kolumbia, Korea Północna, Kuba, Papua-Nowa Gwinea, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wenezuela i Węgry.

System Traktatu Antarktycznego

Pakt wraz z dokumentami pokrewnymi wymienionymi poniżej tworzą System Traktatu Antarktycznego Antarctic Treaty System - ATS.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-18 22:16:02