Czytaj więcej"/> Drukuj
Trafność - cecha testu psychologicznego, która oznacza test mierzy właśnie to, co miał zgodnie z intencjami twórców mierzyć. Wyróżniamy trafność prognostyczną, fasadową, treściową i kongruencyjną (teoretyczną).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-25 19:09:32