Czytaj więcej"/> Drukuj
Tomografia_komputerowa -
Tomografia komputerowa, TK (ang. Computed Tomography - CT) jest metodą diagnostyczną w medycynie pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego. Metoda ta wykorzystuje różnice w pochłanianiu promieniowania rentgenowskiego przez poszczególne tkanki.
Źródło promieniowania i detektory znajdują sie w pierścieniu dookoła pacjenta i poruszają po okręgu prostopadłym do długiej osi pacjenta, wykonując szereg prześwietleń wąską wiązką promieniowania równoległą do płaszczyzny obrazowanej. Lampa rentgenowska wiruje dookoła ciała pacjenta tak samo jak detektory promieniowania. Strumień danych z detektorów zawiera informacje na temat pochłaniania promieniowania przez poszczególne tkanki. Dane zostają zapisane na twardym dysku. Informacje z uzyskanych prześwietleń są poddawane obróbce komputerowej w celu uzyskania czytelnego obrazu. Za pomocą skomplikowanej analizy tworzone są obrazy przedstawiające kolejne przekroje badanego narządu. Obrazy są monochromatyczne (czarno-białe). Możliwa jest również obróbka komputerowa pozwalająca na przestrzenną rekonstrukcję poszczególnych narządów. Badanie dokładnie odwzorowuje kształt i strukturę narządów i jest bardzo pomocnym i często niezbędnym narzędziem w pracy lekarza.

Wersje tomografii

Istnieją też różne odmiany tomografii różniące się metodą generowania promieniowania jedną z nich jest tomografia PET. W Metodzie zamiast prześwietlaenia pacjentowi podaje się preparat zawierający krótkożyjące izotopy promieniotwórcze rozpadajace się z emisją pozytonów, ich anihilacja wywołuje promieniowanie gamma, które jest rejestrowane. Na tej podstawie można obserwować metabolizm podanego pierwiastka. Metoda ta służy między innymi do wykrywania nowotworów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-17 01:48:10