Czytaj więcej"/> Drukuj
Tomizm - chrześcijańska odmiana filozofii Arystotelesa, utworzona przez św. Tomasza z Akwinu i będąca oficjalną filozofią Kościoła Rzymskokatolickiego. Tomasz, tak jak Arystoteles, w swych dziełach powołuje się na Pierwszego Poruszyciela. W innych kwestiach też zwykle zgadza się z Arystotelesem. Tak samo jak on dzieli rozum na bierny i czynny. Dzięki Tomaszowi Kościół w swojej filozofii zrobił przeskok od metafizycznego Platona, którego do teologii chrześcijańskiej wprowadził św. Augustyn z Hippony do racjonalistycznego Arystotelesa, którego filozofię do chrześcijaństwa wprowadził Tomasz.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-29 09:26:20