Czytaj więcej"/> Drukuj
The Economist - niezależny politycznie tygodnik brytyjski wydawany od 1843 r. w Londynie; obecnie wydawany przez The Economist Newspaper Ltd. (od 1928 r. 50% udziałów posiada Financial Times).
Pierwotnie miał zasięg krajowy, obecnie jest pismem o zasięgu globalnym, skierowanym do kręgów biznesowych i politycznych. Jest poświęcony tematyce polityki i biznesu, ale publikuje też artykuły poświęcone nauce, technice, kulturze i sztuce. Co dwa tygodnie publikowany jest dodatek dogłębnie opisujący jakiś region lub dziedzinę biznesu. Wydawca ogłosił w numerze z 5 marca 2005, że sprzedaż w okresie lipiec-grudzień 2004 wynosiła średnio 1 009 759 egzemplarzy tygodniowo.

Cechy charakterystyczne

Artykuły w The Economist nie są podpisywane, w całej gazecie nie ma nawet nazwiska redaktora naczelnego (od 1993 jest nim Bill Emmott). Jest tradycją, że - z pewnymi wyjątkami - nazwisko redaktora pojawia się jedynie wtedy, kiedy przestaje on dla tygodnika pracować.
Od 1995 roku w każdym numerze znajduje się nekrolog.
The Economist słynie przede wszystkim z tzw. Big Mac index, czyli porównania cen hamburgerów Big Mac w różnych krajach świata dla pokazania różnic w parytecie siły nabywczej ich walut. Co ciekawe, to nieformalne porównanie uchodzi za dosyć dokładne.
Tygodnik wychodzi w każdy czwartek.

Opinie

Tygodnik:
Witryna The Economist
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-04-09 12:17:29