Czytaj więcej"/> Drukuj
Teutoni (Teutonowie), lud germański zamieszkujący pierwotnie tereny nad Łabą, na południe od Półwyspu Jutlandzkiego i siedzib Cymbrów. Po raz pierwszy wymienieni w źródłach antycznych przez Pyteasza z Massalii. Wraz z Cymbrami i Ambronami pobili wojska rzymskie pod Arausio w Galii.
Przy próbie inwazji Italii zostali rozbici przez Mariusza w bitwie pod Aquae Sextiae (dzisiejsze Aix-en-Provence) latem 102 p.n.e.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-23 22:42:11