Czytaj więcej"/> Drukuj
Test psychologiczny jest to narzędzie badawcze w psychologii pozwalające na uzyskanie takiej reprezentatywnej próbki zachowań, o których można przyjąć (np. na podstawie założeń teoretycznych lub związków empirycznych), że są one wskaźnikami interesującej nas cechy psychologicznej.
Powinno to być narzędzie obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne i znormalizowane, wyposażone w reguły obliczenia wartości mierzonej cechy oraz jasno określające zakres i rodzaj dopuszczalnych zachowań ze strony diagnosty (czyli zgodne z zasadami Psychometrii).
Badanie testowe powinno być sytuacją, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu, jakim jest jej ocena. Przy interpretacji wyników danego testu czyni się także założenie o współpracy badanego z diagnostą.

Niektóre testy psychologiczne

Testy projekcyjne:

Badania komputerowe

Powstało wiele opracowań naukowych dotyczących badań psychologicznych przeprowadzanych przy pomocy komputerów. Zgodne z zasadami psychometrii wiarygodność takich badań musi być dowiedziona.
Obecnie badania takie są coraz częściej spotykane.
Polskie ośrodki naukowe opracowały szereg programów komputerowych przeprowadzających podstawowe testy psychologiczne oraz przygotowujące wyniki w formie danych statystycznych, wartości czynników oraz wykresów.
Oprogramowanie tego typu ułatwia oraz automatyzuje długotrwały proces przeprowadzania testu, jednocześnie zapewniając o bezstronności i obiektywności wyników. Dzięki opcji skanowania specjalnie przygotowanego formularza osoba badana nie musi posiadać komputera lub może poddać się testowi w innym pomieszczeniu. Istnieje także w wielu programach możliwość ustawienia na "szybkie wprowadzanie" służące przepisaniu wyników z arkusza odpowiedzi do formularza w komputerze. Umożliwia to dalszą komputerową obróbkę uzyskanych danych.
Do takich programów można zaliczyć np. MMPI-2 przeprowadzający najbardziej zaawansowany test MMPI-2 dla osób dorosłych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-16 20:17:55