Czytaj więcej"/> Drukuj

Terytoria Północno Zachodnie
Northwest Territories
Territoires du Nord-Ouest
StolicaYellowknife
Powierzchnia

 - Całkowita
 - % wód śródlądowych


1 346 106 km²
12.11%
Ludność
 - Stan z roku 2001
 - gęstość zaludnienia


42 083
0.03/km²
Akces do Konfederacji
 - Rok
 - Jako

1870
piąte
Strefa czasowa UTC - 7
Informacja pocztowa
skrót pocztowy
pierwsza litera kodu pocztowego
 
NT
X
Kod telefoniczny 867
ISO 3166-2CA-NT
Reprezentacja
w parlamencie federalnym

 Przedstawicieli w Izbie Gmin
 Przedstawiciele w Senacie
 

1
1
PremierStephen Kakfwi
KomisarzGlenna Hansen
Oficjalne symbole terytorialne

Informacja ogólna

Terytoria Północno-Zachodnie - North-West Territories lub NWTterytorium Kanady leżące w środkowej części północnych obszarów Kanady. NWT graniczy z terytoriami Yukon na zachodzie i Nunavut wschodzie oraz z prowincjami: Kolumbia Brytyjska, Alberta, Saskatchewan i Manitoba. Północną granicą terytorium są wybrzeża Morza Arktycznego. W skład terytorium wchodzi także szereg wysp, w tym część wyspy Wiktorii, Wyspa Banksa i wiele pomniejszych. Teoretycznie też należy do niego trójkąt zawarty pomiędzy południkami, z wierzchołkiem na biegunie północnym.
W Terytorium Północno-Zachodnim obowiązuje dziewięć języków oficjalnych - obok angielskiego i francuskiego, siedem regionalnych języków indiańskich.

Struktura polityczna i administracyjna terytorium

W Terytoriach Północno-Zachodnich nie działają partie polityczne. Całe terytorium podzielone jest na 19 jednomandatowych okręgów wyborczych, w których wybierani są przedstawiciele do terytorialnego Zgromadzenie Legislacyjnego - Teritorial Legislative Assembly. Spośród tych 19 osób w wyniku wewnętrznych decyzji wybierane są osoby Premiera (do roku 1994 funkcja ta była nazywana Government Leader – przewodniczącego rządu) i marszałka zgromadzenia. Następnie spośród pozostałych 17 deputowanych tworzony jest siedmioosobowy gabinet. Członkowie gabinetu kierują ministerstwami:
Departament of Education, Culture & Employment - Departament edukacji, kultury i zatrudnienia
Departament of Finance - Departament finasów
Departament of Health & Social Services - Departament zdrowia i spraw socjalnch
Departament of Justice - Departament sprawiedliwości
Departament of Ministry of Aboriginal Affairs - Departament do spraw Indian
Departament of Municipal & Community Affairs - Departament do spraw samorządów
Departament of Public Works & Services - Departament robot publicznych i usług wewnątrzrządowych
Departament of Resources, Wildlife & Economic Development - Departament zasobów naturalnych, dziczyzny i rozwoju ekonomicznego.
Departament of Transportation - Departament transportu.

Pozostali deputowani tworzą opozycję.
Przedstawicielem głowy państwa, a zarazem rządu federalnego jest Komisarz – Commisioner, który spełnia rolę podobną jak Gubernator Porucznik w Prowincjach .
Taki system sprawowania władzy obowiązuje dopiero od 1980, wcześniej całą władzę administracyjną w prowincji sprawował Komisarz.

Podział terytorialny

W Terytorium istnieje: Lista jednostek samorządowych Terytoriów Północno-Zachodnich
Ludność tych jednostek administracyjnych rzadko przekracza 1000 osób, a większości wynosi pomiędzy 300 a 800 osób.

Geografia Terytoriów Północno Zachodnich

Oficjalna mapa Terytoriów Północno Zachodnich: Mapa NWT
Fizyczna mapa Terytoriów Północno Zachodnich: Mapa NWT

Ukształtowanie powierzchni

Niemal całą współczesną powierzchnię terytorium zajmuje rozległa tundrowa nizina. Jedynie wzdłuż granicy z Yukonem rozciąga się pasmo górskie Góry Mackenziego z najwyższym szczytem - Górą James MacBriena wznoszącą się na wysokość 2762 m n.p.m. Drugi co do wysokości szczyt to Góra Fduni - 2352 m n.p.m.

Wody śródlądowe

Z ponad dwunastoprocentowym udziałem wód śródlądowych w ogólnej powierzchni, terytorium cechuje się silnym nasyceniem wody słodkiej. Gros tej powierzchni tworzą olbrzymie jeziora Wielkie Jezioro Niedźwiedzie i Wielkie Jezioro Niewolnicze. Obok nich znajdują się w prowincji tysiące średnich i małych jezior oraz wiele rzek. Największą rzeką terytorium, a zarazem i największą rzeką kanadyjskiej północy jest rzeka Mackenzie, której ujście znajduje się na Yukonie.

Klimat

W Terytoriach panuje klimat podarktyczny. Średnia temperatura utrzymuje się powyżej +10°C jedynie przez cztery miesiące roku. Średnia temperatura w lipcu, najcieplejszym miesiącu roku, wynosi +14°C. W pogodne dni lipca temperatura w słońcu może osiągnąć nawet +30°C. Poza kołem polarnym na przemian panuje arktyczny dzień i arktyczna noc. Długie zimy rozpoczynające się już w październiku i trwające do maja są bardzo zimne. Temperatury utrzymują się w zakresie od -20°C do -30°C. Zważywszy jednak na silne północne wiatry temperatury odczuwane są dużo niższe. Niewielkie opady powodują, że średnia pokrywa śnieżna wynosi zaledwie 50 do 70 cm, znacznie mniej niż w wielu rejonach Kanady położonych znacznie dalej na południe.

Zasoby naturalne

W Terytorium znajdują się znaczne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Ważnym bogactwem terytorium są złoża diamentów, złota, platyny i srebra .

Gospodarka

Gospodarka Terytoriów oparta jest na górnictwie i przetwórstwie minerałów. Ważną jego gałęzią jest wydobycie diamentów. Terytoria są piątym w świecie producentem surowca kontrolując 6% rynku. Duża część produkcji obrabiana jest na miejscu. Także wydobycie metali szlachetnych oraz paliw ma duże znaczenie dla gospodarki terytoriów.
Turystyka, wędkarstwo i łowiectwo oraz rękodzielnictwo są tradycyjnymi gałęziami gospodarki terytoriów, dającymi zatrudnienie rodzimym mieszkańcom terytoriów.
Udział poszczególnych gałęzi gospodarki w dochodzie terytorium:
50% - wydobycie i obróbka diamentów
26% - ropa naftowa
16% - złoto
5% - turystyka
1% - gaz ziemny
1% - rybołówstwo i łowiectwo
1% - rękodzieło artystyczne

Historia

Terytoria Północno-Zachodnie i Ziemia Ruperta były krainami geograficzno-historycznymi w północnej części Ameryki. Ziemia Ruperta kontrolowana była przez brytyjską Kompanię Zatoki Hudsona, a Terytoria Północno-Zachodnie przez kanadyjską (z siedzibą w Montrealu) Kompanię Północno-Zachodnią. Od czasu połączenia obu kompanii w 1821 oba regiony zaczęto określać wspólną nazwą Terytoriów Północno Zachodnich.
W 1870 zgodnie z umową pomiędzy rządem Kanady a Kompanią Zatoki Hudsona, całe terytorium zostało przekazane temu krajowi i włączone do niego jako Terytoria Północno-Zachodnie. W tym samym roku wykrojono z nich prowincję Manitoba. W 1905 powstały kolejne dwie: Alberta i Saskatchewan. Z pozostałej części Terytoriów, na północ od 60°N z czasem wydzielono kolejne dwa terytoria Yukon i Nunavut.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-22 00:03:12