Czytaj więcej"/> Drukuj
Teoria wychowania – jako odrębna dyscyplina pedagogiczna pojawiła się w Polsce w okresie powojennym. Zajmuje się ona wychowaniem, tj. kształtowaniem postaw i cech osobowości uczniów oraz stwarzaniem warunków do samowychowania. Pełni rolę służebną w stosunku do praktyki pedagogicznej, rozwiązując problemy rodziców, wychowawców, nauczycieli.
Zadania teorii wychowania

Wychowanie jako celowy rozwój osobowości

Działy teorii wychowania

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-21 13:18:25