Czytaj więcej"/> Drukuj
Teocentryzm - z greki: Θεός (Theos) - Bóg i z łaciny: centrum - środek.
Pogląd filozoficzny uznający Boga za przyczynę, stwórcę, powód i cel istnienia wszystkiego na Ziemi i we Wszechświecie. Bóg uważany jest za byt zewnętrzny wobec Wszechświata, działający stale, wzywający do życia duchowego w łączności ze swoją osobą i reagujący na aktywność ludzi. W planie etycznym Bóg jest tożsamy z najwyższą wartością. Religie monoteisyczne: judaizm, chrześcijaństwo i islam są teocentryczne, jednak ze względu na odmienne podejście doktrynalne i ewolucję myśli filozoficznej na przestrzeni dziejów różnie interpretują stosunek idei teocentrycznych do praktyki życia społecznego i indywidualnego.
Teocentyryzm występował w starożytnych filozofiach religii i myśli wielu filozofów: Platon - w Republice tak określa Boga : "Pierwsza Przyczyna" wszelkiego istnienia i wszelkiej wiedzy, "Najwyższe dobro". Arystoteles nazywa Boga nieruchomym Pierwszym Motorem wszystkich rzeczy, Tym, który porusza wszystko, sam pozostając w bezruchu. Plotyn posuwa się dalej na tej drodze myślenia i głosi, że myśl musi pozostać w tyle za tym, co nazywa Jeden (Jedyny).
Zobacz też: deizm hermeneutyka panteizm św. Augustyn św. Tomasz z Akwinu Leibnitz
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 07:08:54