Czytaj więcej"/> Drukuj
Teleologia - (gr. telos, cel i logos, badanie) pogląd filozoficzny zakładający rozpatrywanie zjawisk w odniesieniu do ich celu, badanie celowości. Pojęcia celowości i teleologii zostały ropatrzone przez Kanta w Krytyce władzy sądzenia. Wyjaśnienie teleologiczne, wychodzące od całości, jest przeciwstawne wyjaśnieniu mechanistycznemu (wychodzącemu od części składowych).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-29 07:47:17