Czytaj więcej"/> Drukuj
Telegraf (tele- + gr. gráphein- pisać), urządzenie do przekazywania informacji, przeważnie tekstowych, na odległość.
Pierwszy elektryczny telegraf zbudowany został w 1837 przez angielskiego fizyka i wynalazcę, Sir Charles'a Wheatstone'a. Telegraf ten wykorzystywał pięć przewodów do kierowania wskazówką w odbiorniku, która wskazywała różne litery alfabetu.
W tym samym roku Samuel Finley Breese Morse opracował pierwszy amerykański telegraf, który był oparty (w przeciwieństwie do wynalazku Wheatstone'a) na dużo prostszym systemie kropek i kresek, zwanym alfabetem Morse'a, przesyłanym tylko przez jeden przewód. Dzięki prostocie budowy linii telegraficznych i niezawodności działania system Morse'a został w końcu uznany za standard.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-06 14:54:28