Czytaj więcej"/> Drukuj
Takson - grupa organizmów (populacji) na tyle do siebie podobnych, że można ją wyróżnić i zaklasyfikować do jakiejś kategorii systematycznej. Mianem taksonu określa się te organizmy, które wyróżniają się konkretną cechą, na tyle charakterystyczną, że na jej podstawie można je zaszeregować do konkretnej kategorii. Omawiając takson należy pamiętać, że nazwa ta odnosi się do ściśle określonej grupy osobników, np. skowronków (takson skowronek w randze gatunku) lub kotowatych (takson kotowate w randze rodziny). Kategoria gatunek nie jest taksonem, ale gatunek do niej zaklasyfikowany - jest.

Tabela nazw taksonów

W języku polskim tradycyjnie używa się przetłumaczonych nazw taksonów. Ma to swoją dobrą stronę, gdyż takie nazwy są często łatwiejsze do zapamiętania. Ma jednak też i złą - gdyż utrudnia czytanie zagranicznej literatury. Poniżej znajduje się krótki słowniczek podstawowych nazw taksonów.
Nazwa polska Nazwa łacińska Nazwa angielska
Grzyby Fungi
Kręgowce Vertebrata vertebrates
Pierścienice Annelida
Pierwotniaki Protista protists
Skorupiakokształtne Crustaceomorpha
Stawonogi Arthropoda
Strunowce Chordata
Szczękoczułkowce Chelicerata
Tchawkodyszne Tracheata
Trylobitokształtne Trilobitomorpha
Wiciowce Flagellata
Wieloszczety Polychaeta
Zwierzęta Metazoa animals

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-07 08:03:57