Czytaj więcej"/> Drukuj
Tadeusz Pieronek (ur. 24 października 1934) - biskup, profesor kanonicznego prawa procesowego.
Urodził się we wsi Radziechowy koło Żywca. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957, sakrę biskupią otrzymał w 1992 roku w Rzymie, z rąk papieża Jana Pawła II, jest biskupem tytularnym Cufruta.
W latach 1951-1954 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po likwidacji Wydziału - w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1956-1960 kontynuował studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie otrzymał doktorat. w latach 1961-1965 studiował na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie oraz ukończył 3-letnie Studium Roty Rzymskiej, uzyskując w 1965 roku dyplom adwokata rotalnego. W 1975 roku uzyskał habilitację, w 1987 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.
W latach 1992-1993 był zastępcą sekretarza generalnego, a od 1993 do 1998 sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Od 1998 roku jest przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-14 05:29:13