Czytaj więcej"/> Drukuj
Szwedzi to naród germański mieszkajacy głównie w Szwecji (około 9 mln) i w zachodniej i południowo-zachodniej Finlandii (około 300 tys.) oraz w innych krajach skandynawskich, USA (ponad 4 miliony ludzi pochodzenia szwedzkiego) i Kanadzie. Około 90%, schrystianizowanych w XI-XII wieku, Szwedów należy od XVI wieku do Szwedzkiego Kościóła Ewangelicko-Luterańskiego (przed paroma laty doszło do separacji kościoła od panstwa). Większość z nich jest niepraktykująca. Posługują się językiem szwedzkim.
W etnogenezie Szwedów kluczową rolę odegrały germańskie ludy Swaewów i Gotów. Swój udział mieli też Finowie i Lapończycy. Naród szwedzki zaczął się kształtować dopiero w XI wieku. Ich przodkowie (zwani Waregami) już w IX wieku zaczęli najazdy na Ruś i wybrzeża Bałtyku. Rzekami dotarli do Morza Czarnego, a stamtąd aż do Konstantynopola. W XII-XIII wieku podbili Finlandię. Od XIV wieku do 1523 roku byli zdominowani przez Duńczyków. W XVII wieku rozpoczęli ekspansję w centralnej Europie stając się jedną z największych ówczesnych militarnych potęg. Pozycję tę Szwedzi utracili na początku XVIII wieku. W drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wielu Szwedów wyemigrowało do USA.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 06:00:44