Czytaj więcej"/> Drukuj
Szerokość geograficzna (ang. latitude), symbol φ) - kąt pomiędzy prostą przechodzącą przez dany punkt na powierzchni kuli ziemskiej oraz przez jej środek i płaszczyzną równika. Wartości szerokości geograficznej rozciągają się między 0° na równiku i 90° na biegunach. Szerokość geograficzna może być północna (N;
Linie na kuli ziemskiej o tej samej szerokości geograficznej to równoleżniki.
Niektórym szerokościom nadano własne nazwy: Wraz z szerokością geograficzną zmienia się wiele zjawisk geograficznych na kuli ziemskiej (
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-01 01:53:38