Czytaj więcej"/> Drukuj
Szamanizm - zespół praktyk i wierzeń opierających swe pojmowanie relacji świata namacalnego do świata duchowego na fundamentalnej roli szamana - osoby zdolnej do podróży ekstatycznych w zaświaty dla dobra swojej wspólnoty bądź jej poszczególnych członków.
Szamanizmem właściwym nazywamy szamanizm wystepujący w społecznościahc plemiennych Syberii i środkowej Azji, w któych szamanizm stanowi fundamentalny czynnik życia religijnego. Ślady szamanizmu, obecne są bardziej lub mniej w religiach tradycyjnych na wszystkich kontynentach świata, co skłania badaczy do przyjęcia tezy o archaicznym pochodzeniu tych wierzeń, opartych na dwóch rzeczywistosciach (namacalnej i duchowej) oraz na trzech piętrach organizacji świata (kosmologia): duchowy świat dolny, świat ziemski i wysoki, niebieski świat duchowy.
Najwybitniejszym badaczem szamanizmu, którego prace, nacechowane fenomenologiczną komparatystyką, dotychczas pozostają odniesieniem dla wszelkich prac naukowych jest Mircea Eliade.
Zob: szaman, animizm, Mircea Eliade
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 12:46:02