Czytaj więcej"/> Drukuj
Systematyka (gr. systematikos – stanowiący układ, system) jest to układ (czyli system) przedmiotów lub pojęć danej nauki, a także (pod-)dziedzina jakiejś nauki zajmująca się klasyfikowaniem jej przedmiotów i pojęć (czyli inaczej taksonomia).
W szczególności:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 12:09:17