Czytaj więcej"/> Drukuj
Sylogizm to termin logiczny oznaczający wypowiedź składającą się z dwóch zbiorów zdań, połączonych relacją implikacji. Pierwszy zbiór zdań nazywany jest założeniem sylogizmu, zaś drugi nazywany jest wnioskiem sylogizmu.
Sylogizm od twierdzenia odróżnia to, że wnioski z sylogizmu jednoznacznie wynikają z założeń (to znaczy cała informacja potrzebna do sformułowania wniosku jest zawarta w założeniach) i nie wymagają odrębnego dowodu. Sylogizm nazywany jest też czasami twierdzeniem trywialnym.
Sylogizm jest powszechnie występującą formą wypowiedzi w języku potocznym, także często występuje w języku naukowym jako element dowodu twierdzeń oraz jako wnioski formułowane z twierdzeń. Sylogizm jest też podstawową formą rozumowania dedukcyjnego.
Sylogizm jest często w mowie potocznej jednym zdaniem złożonym, jednak można go zawsze rozbić na dwa lub więcej zdań prostych.

Przykład

Rozważmy zdanie: Jan i Karol są blondynami, więc obaj mają ten sam kolor włosów. Po rozbiciu tego zdania otrzymujemy założenia: Jan jest blondynem, Karol jest blondynem oraz wniosek: Jan i Karol mają ten sam kolor włosów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-29 08:40:26