Czytaj więcej"/> Drukuj
Lucjusz Korneliusz Sulla (urodził się 138 p.n.e. - zmarł w 78 p.n.e.) rzymski polityk i dowódca wojskowy.
Pochodził z rodziny patrycjuszy. W 107 p.n.e. został mianowany kwestorem przez trybuna Gajusza Mariusza. Brał udział w wyprawie Mariusza przeciwko Numidyjczykom, gdzie wyróżnił się wzięciem do niewoli króla numidyjskiego Jugurty, tym samym kończąc wojnę. Następnie brał udział w walkach z germańskimi plemionami Cymbrów i Teutonów w latach 105-101 p.n.e. W 93 p.n.e. otrzymał stanowisko pretora, a w 92 p.n.e. został namiestnikiem Cylicji. Doprowadził wtedy do osadzenia na tronie Kapadocji króla Ariobarzanesa.
W 91 p.n.e. został odwołany do Rzymu i mianowany dowódcą wojsk podczas wojny ze sprzymierzeńcami, w trakcie której w 89 p.n.e. zdobył Pompeje. Po tym sukcesie został mianowany konsulem roku 88 p.n.e. i dowódcą wojsk rzymskich w kampanii przeciwko Mitrydatesowi VI Eupatorowi o władzę nad Azją Mniejszą i Grecją. Stanął na czele stronnictwa optymatów. Próba pozbawienia go urzędu przez popularów skupionych wokół Mariusz i Rufusa skończyła się porażką - na czele wiernych sobie legionów Sulla wkroczył do Rzymu i przywrócił rządy senatu (83-82 p.n.e.).
W 87 p.n.e. Sulla udał się do Grecji, gdzie przystąpił do oblężenia Aten. Zdobył je szturmem w 86 p.n.e. i wkroczył do Beocji, gdzie pokonał armię Mitrydatesa w decydujących bitwach pod Cheroneą i Orchomenos. Wiedząc o opanowaniu Rzymu przez popularów zawarł pośpiesznie pokój z Mitrydatesem w Dardanos w 85 p.n.e., odzyskując dla Rzymu prowincję Azję.
Wiosną 83 p.n.e. Sulla na czele wiernych sobie wojsk wylądował w Brundizjum (dzisiejsze Brindisi), gdzie przyłączyły się do niego oddziały na czele z Markiem Licyniuszem Krassusem i Gnejuszem Pompejuszem. W 82 p.n.e. siły Sulli pokonały oddziały popularów w bitwie u Bramy Kollińskiej i zajęły Rzym.
Sulla przejął władzę jako dyktator na czas nieograniczony. Rozpoczęły się jednocześnie prześladowania przeciwników politycznych, które pochłonęły blisko 3000 osób (
Po 3 latach sprawowania dyktatury, w 79 p.n.e., zrezygnował ze stanowiska i osiadł w swoim majątku ziemskim w Kampanii, gdzie zmarł.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-16 20:33:34