Czytaj więcej"/> Drukuj
Strony lub kierunki świata to cztery główne kierunki wyznaczone na powierzchni kuli Ziemskiej. Ich wyznaczenie związane jest z właściwościami ruchu obrotowego Ziemi. Odbywa się on wzdłuż osi wyznaczającej kierunek północ-południe. Natomiast miejsca, gdzie pojawian się lub znika Słońca za linią horyzontu w dniu równonocy, wyznaczają kierunki wschód i zachód.
Cztery główne strony świata: Cztery podstawowe kierunki geograficzne przedstawiane są na mapie za pomocą róży wiatrów, której najdłuższe ramię oznacza kierunek północny. Wynika to z przyjętej konwencji, że północ znajduje się na górze mapy, południe - na dole, wschód - po prawej, a zachód po lewej (
Podstawowe kierunki pośrednie to: Pełny zestaw obejmuje 32 kierunki i powstał na podstawie skali rumbowa, która dzieli obwód koła na 32 rumby. Każdy rumb jest częścią obwodu równą 11°15' stopnia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 16:46:52