Czytaj więcej"/> Drukuj
Stronnictwo Patriotyczne lub obóz reform, nieformalne ugrupowanie polityków, skupiające działaczy dążących do przeprowadzenia reform w czasie Sejmu Wielkiego (1788-1792).
Główne wspólne postulaty obozu reform to: powiększenie armii, zniesienie Rady Nieustającej, uniezależnienie od Rosji.
Prawica Patriotycznego Stronnictwa repezentowana przez Ignacego i Stanisława Kostkę Potockich oraz Adama Kazimierza Czartoryskiego szukała opracia w królestwie Pruskim i występowała przeciw królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, dążąc do wzmocnienia władzy sejmu.
Lewica (Kuźnica Kołłątajowska) opowiadała się za reformami społecznymi i poszukiwała oparcia w mieszczaństwie.
Reprezentowane przez marszałka sejmu Stanisława Małachowskiego centrum, dążyło do ugody z królem, co udało się w 1790 roku dzięki zmianie stanowiska przez Ignacego Potockiego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-28 20:32:07