Czytaj więcej"/> Drukuj

Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji (stresorem) charakteryzująca sie brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. Radzenie sobie ze stresem to poznawcze i behawioralne wysiłki skierowane na opanowanie, zredukowanie lub tolerowanie zewnętrznych lub wewnętrznych żądań. Stres wiąże się zwykle z nasileniem wydzielania kortykotropiny (hormonu zwierzęcego)przez przysadkę mózgową. Wysoki poziom tego hormonu pobudza korę nadnerczy powodując intensywną produkcję glikokortykoidów - naturalnych sterydów, które podnoszą wydajność organizmu i pozwalają na przystosowanie się do warunków stresowych.


Fazy stresu:

Stres -

Wg Selye'go stres przebiega w następujących fazach:

Objawy ostrego stresu:

Stresory

Zdarzenie
Liczba punktów określająca obciążenie
Śmierć współmałżonka 100
Rozwód73
Ślub50
Utrata pracy 47
Pogodzenie się ze współmałżonkiem 45
Reorganizacja przedsiębiorstwa 39
Zmiana pracy 36
Zmiana godzin lub warunków pracy 20
Urlop13
Święta 12

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-26 02:47:10