Czytaj więcej"/> Drukuj
Stereochemia, dział chemii zajmujący się badaniem wpływu trójwymiarowej stuktury cząsteczki na właściwości związku. Obejmuje między innymi izomerię optyczną, oraz topologiczną cząsteczek. Jednym z zagadnień stereochemii jest także sposób syntezy związków o określonej precyzyjnie budowie przestrzennej.
Wszystkie izomery, w tym także optyczne i topologiczne mają identyczne wzory sumaryczne, a różnice między nimi polegają na rozmieszczeniu atomów w trójwymiarowej przestrzeni.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 10:45:44