Czytaj więcej"/> Drukuj
Statek_wodny -

2 - "gruszka" dziobowa, przedłużenie kilu przed dziobnicę
3 - kluza kotwiczna i kotwica
4 - burta
5 - śruba napędowa i płetwa steru
6 - rufa
7 - komin
8 - nadbudówka
9 - pokład
Statek_wodny -
Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Np. w rozumieniu przepisów MPZZM statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.
Statki wodne dzieli się na statki nawodne, których siła wyporu wody jest zawsze większa od ich ciężaru całkowitego (własnego i ładunku), oraz statki podwodne, które mogą czasowo zanurzać się całkowicie pod powierzchnię wody na wybraną głębokość poprzez regulację siły wyporu.
Ze względu na rodzaj napędu, statki wodne dzieli się na: Definicja statku wodnego jest bardzo ogólna – spełnia ją nawet dłubanka i kajak, ale dryfująca tratwa już nie. Określenie to obejmuje także wszelkiego rodzaju barki, dźwigi pływające i inne pływające urządzenia przeładunkowe, doki pływające, gdy są holowane lub gdy poruszają się za pomocą własnego napędu, pogłębiarki, pływające platformy wiertnicze i inne urządzenia pływające. Zwyczajowo statkami nazywa się większe jednostki – powyżej jachtu i kutra.
Ponadto statki wodne dzieli się na statki cywilne, zwane po prostu statkami, oraz statki militarne, czyli okręty. Jednak okrętownictwem nazywa się ogólnie cały dział techniki dotyczący budowy statków, a także większości innych jednostek pływających.

Słynne polskie statki

wg dat
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 05:42:34