Czytaj więcej"/> Drukuj
płk. Stanisław Dąbek (28 marca 1892-19 września 1939) - oficer Wojska Polskiego (pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady). Zajmował w nim różne stanowiska dowódcze, m.in. w 7 pułku piechoty i w Morskiej Brygadzie Obrony Narodowej.

W 1939 roku był dowódcą Lądowej Obrony Wybrzeża. 14 września 1939, na skutek zagrożenia okrążeniem pozycji polskich w Gdyni, nakazał swym wojskom wycofanie się na Kępę Oksywską, której obroną następnie dowodził. Okoliczności jego śmierci nie do końca są jasne. Przyjmuje się że po otoczeniu przez Wehrmacht i utracie łączności z podległymi sobie jednostkami popełnił samobójstwo 19 września 1939 w rejonie Babich Dołów, albo zginął w ostatnich chwilach obrony jako prosty żołnierz. Pewne jest, że ani płk. Dąbek ani też nikt z jego sztabu nie podpisał aktu kapitulacji Oksywia. Odcinek, którego obroną dowodził, Niemcy nazwali polskim Verdun.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 18:24:25